Select Page

Симон Узуновски и Слободан Живковски

Самостојна изложба

Младински културен центар, Скопје

19.05 – 02.06.1993

 

 

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)

 

 

>>> Линк до написот на З. Л.
>>> Линк до написот на Ж. Ќ.