Select Page

Симонида 
Самостојна изложба
Симонида Филипова Китановска
Текст: Владимир Величковски
Галерија МСМ, Скопје
25.10.1989

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)