Select Page

Симонида Филипова – Китановска
Самостојна изложба

Галерија „Зограф“, Скопје
22 мај – 2 јуни 1990

 

 

Каталог: PDF мк

(Од архивата на Вилиќ Небојша)