Select Page

Симеон Силјановски
Самостојна изложба

Текст: Владимир Георгиевски

 

Уметничка галерија, Битола

Мај – јуни 1989

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)