Select Page

Симеон Силјановски: Слики и цртежи
Самостојна изложба

 

 

 

 

Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола
17.09 – 05.10.1982

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)