Select Page

Сељаци сликари од Ковачица

Групна изложба

 

 

Уметничка галерија, Скопје

7 – 20 април 1963

 

Каталог: PDF mk