Select Page

Сестраниот Дада
Напис

Автор: не е наведен; изјава:  Драган Поповски Дада

Објавен во Вечер, Скопје
13.07.1972

 

Напис: PDF mk