Select Page

Сергеј Андреевски / Sergej Andreevski
Самостојна изложба / Einzelausstellung / Solo exhibition

Уметничка галерија, Скопје (Отворање: 14.09.1989) / Art Gallery, Skopje (Opening: 14.09.1989)
Галерија „Леонардо“, Сараево (Октомври 1989) / Gallery Leonardo, Saraevo (October 1989)

 

Текст: Љубен Пауноски, Мирјана Талеска / Text: Ljuben Paunoski, Mirjana Taleska

Каталог / Katalog: PDF mk/de/eng