Select Page

Сеопфатна студија
Осврт (кон монографијата „Мартиноски“ од Борис Петковски, Култура, Скопје, 1982)
Автор: Цветан Грозданов

Објавен во Нова Македонија, Скопје
20.08.1983

 

Осврт: PDF mk

 

>>>  Линк до публикацијата