Select Page

Сенките на пејсажот
Осврт (кон изложбата на Илија Пенушлиски, Ликовен салон на ДЛУМ, Скопје, 1980)
Автор: Паскал Гилевски

Објавен во Вечер, Скопје
22.02.1980

 

Осврт: PDF mk