Select Page

Селскостопанскиот мотив – одраз на традиционалното стопанисување во Македонија
Изложба
Текст: Трпа Рогановиќ

Музеј на Македонија, Скопје
Мај, 1986

 

Учесници: Димитар Андонов Папрадишки, Димитар Пандилов Аврамовски, Лазар Личеноски, Вангел Коџоман, Томо Владимирски, Борко Лазески, Ангеле Ивановски, Димче Протуѓер, Здравко Блажиќ, Катја Ефтимова, Лена Стефанова, Ристо Лозаноски, Јосиф Трајковски, Јован Петров, Ѓорѓи Дановски, Ниче Василев

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)