Select Page

Селекција без комплекс
Коментар

Автор: Ладислав Баришиќ

Објавен во Екран, Скопје
20.05.1983

 

Текст (нецелосен материјал): PDF mk

 

>>> Линк до изложбата