Select Page

Секој индивидуализам е и општа појава: средба со уметникот Петар Лубарда
Интервју

Автор: Цветан Станоевски

Нова Македонија, Скопје
6 октомври 1963

 

PDF mk