Select Page

Сегменти од времето и личноста

Осврт кон изложбата на Марина Цветанова Мартиновска (Уметничка галерија Куманово, октомври – ноември 2002)

Автор: Нада Пешева

Објавен во Студентски збор, Скопје

27.11.2002

 

PDF mk

(Од архивата на Вилиќ Небојша)