Select Page

Своја поетика
Осврт (кон случувањата во 1986 год.)

Автор: Соња Абаџиева Димитрова

Објавен во Комунист, Скопје
29.12.1986

 

Осврт: PDF mk

 

(Од архивата на Павлески Станко)