Select Page

Свечено отворање на Уметничката галерија – Скопје и изложба на првата поставка на дела од современата македонска уметност

 

Уметничката галерија – Скопје
2 август 1951

Дигиталниот материјал засега е недостапен