Select Page

Светот не е недостижен за професионалците
Интервју со Сузана Милевска, кураторка, добитник на меѓународната награда АЛИС
Разговарала Весна И. Илиевска

Објавено на dnevnik.mk
22.06.2012

 

Интервју: PDF mk