Select Page

Светот на Марк Шагал
Изложба на литографии 1960 – 1985

Текстови: Шарл Сорлие, Силија Форестие, Викторија Васева Димеска

 

Музеј на современата уметност и Француски културен центар, Скопје

13.12.1994 – 15.01.1995

 

Каталог: PDF mk