Select Page

Света геометрија на артефактите
Самостојна изложба

Благојче Наумоски – Бане

 

НУ Центар за култура „Кочо Рацин“ – Кичево

Отворање: 26 мај 2017

 

Покана: JPG mk