Select Page

Свесен за формата
Осврт кон самостојната изложба на Драган Попоски – Дада, Уметничка галерија, Скопје, 1973

Автор: Ладислав Баришиќ

Објавен во Нова Македонија, Скопје
06.06.1973

 

Осврт: PDF mk

>>> Линк до изложбата