Select Page

Свежо и веќе видено: Кон осмото биенале на млади во Музејот на современата уметност во Скопје
Критика

Владимир Величковски

Објавена во Вечер
24.02.2009

 

Текст: PDF mk