Select Page

Сашо Саздовски „зависник“ од мермер
Интервју со Сашо Саздовски

Разговарала: Ивана Тасев

Објавено во Денес, Скопје

19.12.2002

 

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)