Select Page

Сандра Котевска
Самостојна изложба

Текст: Фанче Јошевска, Владо Ѓорески

 

НУ Центар за култура, Битола

7 октомври 2016

 

Каталог: PDF mk