Select Page

Салон на младата скулптура
Коментар

Автор: Борис Петковски

Објавен во Нова Македонија, Скопје

09.07.1965

 

Коментар: PDF mk