Select Page

Сакам да го откријам треперењето на душата
Напис
Автор: Тони Димков; изјави: Нове Франговски

Објавен во Глобус, Скопје
17.06.2008

 

Напис: PDF mk