Select Page

Рубенс Корубин / Rubens Korubin
Самостојна изложба / Solo exhibition

Уметничка галерија Скопје – Даут-пашин амам / Art Gallery Skopje – Daut Pasin Hamam
1992

 

Текстови: Жарко Този, Златко Теодосиевски / Texts: Zarko Tozi, Zlatko Teodosievski

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng