Select Page

Рубенс Корубин / Rubens Korubin
Самостојна изложба / Solo exhibition

Уметничка галерија, Скопје; Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола; Дом на културата „Марко Цепенков“, Прилеп / Art Gallery, Skopje; Art Gallery “Mosha Pijade”, Bitola; Cultural center “Marko Cepenkov”, Prilep
Септември 1985 / September 1985

 

Текст: Анте Поповски, Стојче Наумов / Text: Ante Popovski, Stojce Naumov

Каталог / Catalog: PDF mk/en

 

>>> Линк до интерјуто на В. К.

>>> Линк до освртот на Викторија Васев Димовска

>>> Линк до интервјуто на В. Саздова

>>> Линк до освртот на Елена Чагороска

>>> Линк до освртот на Ладислав Баришиќ

>>> Линк до освртот на В. Велевска