Select Page

Роберт Михајловски
Самостојна изложба

Текст: Фанче Јошевска, Владо Ѓорески

 

Завод и музеј, Битола – Мала сала

8 август 2016

 

Каталог: PDF mk