Select Page

Ричард Мортенсен
Самостојна изложба

Текст: Марика Бочварова Плавевска

Музеј на современата уметност, Скопје
Март – април, 1993

 

Каталог: PDF mk