Select Page

Ристо Калчевски
Самостојна изложба
Текст: Соња Абаџиева

Дом на култура „Григор Прличев”, Охрид
Музеј на современата уметност, Скопје
Јули, 1983

 

Каталог: PDF mk

(Од архивата на Абаџиева Соња)