Select Page

Решение за отворање на средно уметничко училиште во Скопје
Президиум на АСНОМ

Скопје
01.12.1944

 

Решение: JPG mk