Select Page

Референца во историјата на македонската фотографија
Осврт кон монографијата Живко Јаневски, живот и творештво“ од Владимир Величковски, во издание на Дирекцијата за култура и уметност Скопје, 2002
Автор: Александар Кондев
Објавено во дневниот печат, Скопје
24.12.2002

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)