Select Page

РЕТРОспектива
Самостојна изложба (едновечерна ретроспектива)
Виолета Блажеска и Богдан Грабулоски

НУ Центар на културата „Марко Цепенков“ – Прилеп
25 септември 2015

 

Организација на изложбата: НУ Музеј на современата уметност, Скопје и НУ КЦ „Марко Цепенков“, Прилеп

Кураторка: Марика Бочварова-Плавевска

Текст: Марика Бочварова-Плавевска, Елиза Шулевска

Каталог: PDF mk