Select Page

Ретроспектива

Самостојна изложба

Лазо Плавевски

 

Автономна зона – канцеларија 5, Скопје

02.12.2005 – 02.02.2006

 

Информативен материјал: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)