Select Page

Ретроспектива на Томо Владимирски
Интервју со Мирјана Талеска
Автор: не е наведен

Објавено во Теа модерна, Скопје
24.11.2004

 

Интервју: PDF mk

 

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)


>>> Линк до изложбата