Select Page

Ретроспектива на Томо Владимирски
Напис

Автор: С.Ѓ.

Објавен во Нова Македонија, Скопје

24.12.1981

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)>>> Линк до изложбата