Select Page

Ренесансата е направена по порачка
Интервју со Илија Пенушлиски

Автор: Светлана Смилевска

Објавено во Пулс, Скопје
31.10.1991

 

Интервју: PDF mk