Select Page

Реконструкција на традицијата
Групна изложба

Уметници: Галапче Галапчев, Марија Дичова, Цветанка Темкова Илова, Симона Манчева, Сашко Илов.

 

Локален Музеј-галерија Кавадарци

Отворање: 11 октомври 2011, 20ч

 

Покана: JPG mk