Select Page

Реката – сликарска преокупација

Интервју со Томо Владимирски

Разговарала: О. Спиркоска

 

Објавено во Нова Македонија, Скопје
30.09.1970

 

Интервју: PDF mk

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)

 

>>> Линк до изложбата