Select Page

Реката како сликарска инспирација
Напис

Автор: Б.К.

Објавен во Вечер, Скопје
30.09.1970

 

Напис: PDF mk

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)

 

>>> Линк до изложбата