Select Page

Револуционерното минато во делата на македонските ликовни уметници
Групна изложба по повод 30 – годишнината од првото заседание на АСНОМ
Музеј на современата уметност, Скопје
01.08  – 25.08.1974

 

Учесници:  Родољуб Анастасов, Љубомир Белогаски, Пецо Видимче, Тома Владимирски, Кирил Ефремов,  Димитар Кондовски, Миле Корубин, Вангел Коџоман, Спасе Куноски, Борко Лазески,  Лазар Личеноски, Ристо Лозаноски, Љубодраг Маринковиќ Пенкин, Никола Мартиноски, Ѓоко Матевски,  Петар Мазев, Димитар Пандилов, Радмило Поповски, Александар Ристески, Нове Франговски, Глигор Чемерски, Томо Шијак, Томе Андреевски, Васил Василев, Стефан Маневски, Боро Митриќевски, Димо Тодоровски

 

Каталог и покана: PDF mk