Select Page

Расчистување на теренот – Кон иницијатаивата за формирање Национална галерија
Напис
Автор: С(офија) Ѓуровска; изјави: Зоран Петровски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
29.11.1996

 

Напис: PDF mk