Select Page

Распродаден
Напис

Автор: не е наведен; изјава: Павле Кузмановски

Објавен во Вечер, Скопје
05.02.1976

 

Напис: PDF mk