Select Page

Раскажување приказни / Story Telling
Самостојна изложба / Solo exhibition

Славица Јанешлиева / Slavica Janeslieva

CIX галерија, Центар за современи уметности, Скопје / CIX Gallery, Contemporary Art Center, Skopje

Отворање / Opening: 7.11.2001

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng