Select Page

Разубавено Скопје преку женското ликовно видување

Напис

Автор: О.П.; изјава: Соња Абаџиева

Објавен во Вест, Скопје

2 април 2001

 

 

 

Напис: PDF mk