Select Page

Различни преокупации
Осврт кон изложбата на скулптури во Градскиот парк, Скопје, јули 1966

Автор: Паскал Гилевски

Објавено во Нова Македонија, Скопје
28.07.1966

 

Осврт: PDF mk