Select Page

Разговор со повод: Сликарството е потреба за вистински живот
Интервју со Рубенс Корубин

Автор: Марина Костова

Објавено во Вечер, Скопје
25.10.1997

 

Интервју: PDF mk