Select Page

Разговор со повод: Вложувањата во културата не се промашена инвестиција
Интервју со Слободанка Парлиќ Баришиќ
Автор: Софија Ѓуровска

Објавено во Нова Македонија, Скопје
19.12.1987

 

Автор: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата