Select Page

Разговор со Никола Мартиноски, добитник на годинашнава награда АВНОЈ: Од дуќанот „Виранли“ до највисоки ликовни домети
Интервју со Никола Мартиноски
Автор: К. Смически

Објавено во Млад борец, Скопје
14.12.1967

 

Интервју: PDF mk