Select Page

Разговор на изложба: Синтеза на истражувањата
Напис

Автор: О. Спиркоска; изјави: Никола Мартиноски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
21.10.1970

 

Напис: PDF mk